Projektowanie pasywnego budynku

Aby energooszczędny budynek funkcjonował poprawnie, należy znaleźć mu odpowiednią działkę. Najlepsza będzie taka, na której będzie można zbudować dom zorientowany na południe, ale nie należy się przejmować odchyleniami od tego kierunku sięgającymi kilkunastu stopni. Dobrze, gdyby szerokość działki pozwoliła na takie zaprojektowanie budynku, aby wszystkim pomieszczeniom mieszkalnym dostarczyć południowego światła.

Budynek powinien być tak wytyczony, aby minimalizować długość ścian, okrywających żądaną powierzchnię, ale jednocześnie jak największą powierzchnię elewacji wystawić na południe.

Część kubatury oddzielona termicznie od zewnętrza powinna być jak najbardziej zwarta, nie tylko dlatego, że każde załamanie muru jest potencjalnym miejscem wystąpienia mostka termicznego, ale także ze względów' ekonomicznych; każdy metr kwadratowy izolacji takiego budynku kosztuje, więc należy oszczędzać na powierzchni, którą trzeba zaizolować! Nie znaczy to, że każdy z takich domów musi przypominać kostkę!

Chodzi o to, aby kubatura oddzielona termicznie była jak najbardziej kompaktowa. Stopień zwartości bryły architektonicznej wyraża się współczynnikiem A/V, czyli stosunkiem zewnętrznej powierzchni przegród zewnętrznych do ogrzewanej kubatury. Im mniejszy jest ten współczynnik, tym lepiej. Dla budynków jednorodzinnych dobrze kiedy kształtuje się on na poziomie 0,8-1. Dla porównania: w budynkach wysokościowych wynosi on około 0,3, dla jednorodzinnych budynków parterowych – około 1,2. Elewacja południowa w koncepcji Domów Pasywnych i energooszczędnych jest właściwie autonomicznym systemem, którego zadaniem jest, z jednej strony, zapewnienie zacienienia w okresie letnim, z drugiej wpuszczenie maksymalnej ilości światła słonecznego do budynku w miesiącach zimowych, w zależności od sezonowych potrzeb. Spełnienie tych dwóch wykluczających się pozornie postulatów, niesie ze sobą kilka problemów natury projektowej: trzeba zadbać o odpowiednie umocowanie, na przykład elementów zacieniających, nie konstruując przy tym mostków termicznych, problematyczne jest też mocowanie jakichkolwiek elementów do ściany z grubą warstwą izolacji. Poza przeszkleniami, systemem zacienień i izolacji, pojawiają się na dachu kolektory słoneczne, czy baterie fotowoltaiczne.

Dodaj komentarz