Farby krzemianowe a beton

Proszę uzasadnić, dlaczego farby krzemianowe, mimo wielu pozytywnych cech, mniej od innych nadają się do wykonywania powłok nawierzchniowych w miejscach napraw i wzmocnień elementów betonowych

Beton pokryty farbą krzemianową nie poddaje się realkalizacji. Wprawdzie powłoka z farby krzemianowej w stanie nienaruszonym ma odczyn zasadowy, jednak szybko on zanika wskutek twardnienia pod wpływem wiązania dwutlenku węgla. Powstający w procesie twardnienia węglan potasu łatwo ulega wypłukaniu przez deszcz. W ten sposób, farba krzemianowa w krótkim czasie ulega neutralizacji. Poza tym przenika ona do podłoża, mogąc uniemożliwiać odzyskanie przez beton odczynu zasadowego.
Farba krzemianowa umożliwia ponadto silne przenikanie dwutlenku węgla oraz wilgoci, co powoduje dalszą karbonatyzację betonu, której nie zahamuje malowanie taką farbą.

Dodaj komentarz