Dzienne archiwum: 10 listopada, 2014

Mechanizm sterujący „z rozdziałem funkcji” z napędem sprężynowym, stosowany w przeciwpożarowych klapach odcinających – sterowanie przerwą prądową

Mechanizm sterujący „z rozdziałem funkcji” z napędem sprężynowym, stosowany w przeciwpożarowych klapach odcinających – sterowanie przerwą prądową

Jedyna różnica sprowadza się do zastosowania wyzwalacza elektromagnetycznego bez magnesu stałego zamiast wyzwalacza elektromagnetycznego z magnesem stałym. Elektromagnes ten w celu wytworzenia pola …

Mechanizm sterujący z „rozdziałem funkcji” z napędem sprężynowym, stosowany w przeciwpożarowych klapach odcinających – sterowanie impulsem prądowym

W przypadku, gdy przejście do pozycji bezpieczeństwa, inicjowane jest przez wyzwalacz elektromagnetyczny zwalniający rygiel napędu sprężynowego klapy, a przejście do pozycji oczekiwania zapewnia zasilany niezależnie elektromechaniczny siłownik obrotowy, mówimy, że jest to rozwiązanie mechanizmu sterowania „z rozdziałem funkcji” bezpieczeństwa od …