Mechanizm sterujący z „rozdziałem funkcji” z napędem sprężynowym, stosowany w przeciwpożarowych klapach odcinających – sterowanie impulsem prądowym

W przypadku, gdy przejście do pozycji bezpieczeństwa, inicjowane jest przez wyzwalacz elektromagnetyczny zwalniający rygiel napędu sprężynowego klapy, a przejście do pozycji oczekiwania zapewnia zasilany niezależnie elektromechaniczny siłownik obrotowy, mówimy, że jest to rozwiązanie mechanizmu sterowania „z rozdziałem funkcji” bezpieczeństwa od funkcji przywracania pozycji oczekiwania. W czasie normalnej pracy instalacji wentylacji i klimatyzacji, sprężyna napędu klapy pozostaje napięta przechowując w ten sposób niezbędną do zamknięcia klapy energię potencjalną. Jest ona zablokowana w pozycji oczekiwania poprzez rygiel, utrzymywany przez wyzwalacz elektromagnetyczny z silnym stałym magnesem. W stanie oczekiwania nie jest więc wymagana energia sterowania. Dodatkowo rygiel jest sprzężony poprzez dźwignię z wyzwalaczem termicznym – najczęściej topikowym lub ampułkowym oraz z wyzwalaczem ręcznym. Przejście klapy do pozycji bezpieczeństwa jest możliwe w trzech przypadkach:

–    wzrostu temperatury powyżej temperatury zadziałania wyzwalacza termicznego,
–    uruchomienia wyzwalacza ręcznego,
–    sygnału sterującego z CSP – impulsu prądowego.

W przypadku sygnału z CSP impulsu prądowego zasilającego wyzwalacz elektromagnetyczny, wytworzone zostaje pole magnetyczne przeciwnie skierowane do pola magnetycznego magnesu stałego, w wyniku czego następuje zwolnienie rygla blokującego napęd sprężynowy klapy. Sprężyna zainstalowana bezpośrednio w klapie gwarantuje bardzo szybkie przejście klapy do pozycji bezpieczeństwa. Zamknięcie klapy trwa maksymalnie do kilku sekund, a więc bez porównania szybciej niż w przypadku mechanizmu sterowania bez rozdziału funkcji. Przywrócenie klapy do pozycji oczekiwania – napięcie sprężyny napędu klapy możliwe jest poprzez podanie zasilania na elektromechaniczny siłownik obrotowy, którego głównym elementem jest silnik elektryczny. Powinno to następować po uruchomieniu wyłącznika zdalnego przywracania pozycji oczekiwania ze strefy, w której została dokonana inspekcja lub poprzez ręczne uzbrojenie tych klap, które nie zostały wyposażone w funkcję zdalnego przywracania pozycji oczekiwania. W ten sposób wyegzekwowany zostaje obowiązek weryfikacji przez służby ochrony obiektu każdego sygnału zagrożenia pożarem w miejscu, z którego ten sygnał pochodzi, przed przywróceniem normalnego funkcjonowania CSP. W przypadku klap z mechanizmami sterowania z rozdziałem funkcji nie ma konieczności stosowania dodatkowych interfejsów rozdziału funkcji sterowania tak, jak w przypadku klap z mechanizmami bez rozdziału funkcji. Sygnalizację początku i końca każdej zmiany położenia przegrody klapy zapewniają wyłączniki krańcowe, które stanowią uzupełniające wyposażenie napędu sprężynowego klapy.
Ze względu na konieczność podania napięcia na cewkę elektromagnesu w celu umożliwienia przejścia klapy do pozycji bezpieczeństwa, niezbędne jest by:
-zasilanie wyzwalacza było zrealizowane za pośrednictwem zasilacza współpracującego z baterią akumulatorów,
–  w przypadku gdy przewód łączący sterownik z wyzwalaczem elektromagnetycznym klapy ma większą długość niż 2 m połączenie to powinno być nadzorowane.

Dodaj komentarz