SYSTEM MONTAŻU OKIEN i3 TAŚMĄ ROZPRĘŻNĄ illmod trio

Taśma illmod trio oraz illmod trio FBA stanowią kompletny system uszczelnienia połączenia okienno-murowego. Taśma rozprężna illmod trio służy do zabezpieczenia połączeń bocznych
i górnego w oknie a taśma illmod trio FBA uszczelnia połączenie dolne okna. Taśma rozprężna illmod trio jest szerokości ramy okna i od strony wewnętrznej została dodatkowo zaimpregnowana, w celu zwiększenia oporu dyfuzyjnego. Uzyskano dzięki temu produkt, który służy do szybkiego montażu. Oszczędności w czasie pracy mogą wynosić nawet do 80%, w porównaniu do tradycyjnego montażu. Ze względu na swoją wielofunkcyjność produkt został przebadany i sprawdzony przez niezależny instytut MPA w Hannoverze oraz posiada certyfikat RAL.

Podstawowe zalety produktu:
–    odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
–    bardzo dobra izolacyjność termiczna
–    bardzo dobra izolacyjność akustyczna do 45 dB
–    brak ograniczeń pogodowych przy montażu taśmy
–     łatwy i szybki montaż w jednym kroku roboczym.

Częstym problemem widocznym po pewnym okresie eksploatacji budynku jest zawilgocona strefa podparapetowa okna. Zdjęcia termowizyjne informują nas o powstających tam mostkach termicznych. Wychodząc naprzeciw tym problemom firma Tremco illbruck wyprodukowała styropianowy blok pod parapetowy.

System składa się z jednego lub dwóch bloków styropianowych zabezpieczających termicznie dolne połączenie okna lub drzwi. Uzupełnieniem całego systemu jest ciepłochronna zaprawa szybkowiążąca wraz z klejem konstrukcyjnym i taśmami rozprężnymi. Blok styropianowy przejmuje rolę wszystkich trzech warstw w połączeniu okiennym. Po zamontowaniu bloku na zaprawie stanowi on bardzo dobrą bazę dla osadzenia ramy okna lub drzwi.

Dodaj komentarz