Dzienne archiwum: 25 listopada, 2014

Błędy w montażu klap przeciwpożarowych

Najczęstsze błędy montażowe

Do najczęściej pojawiający się błędów instalacyjnych, które wynikają w większości przypadków z nieznajomości lub ignorowania instrukcji montażu i użytkowania producentów, należą:

–    nie zachowanie granicy wmurowania klapy, wykluczające możliwość zachowania przez klapę wymaganej odporności ogniowej,

–    nieprawidłowe …

Warunki budynku zagrażające życiu ludzi

Podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi jest nie zapewnienie możliwości ewakuacji ludzi w razie pożaru, co obejmuje w szczególności:

1)    szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego, albo biegu względnie spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejszą o ponad jedną …

Oddzielenia przeciwpożarowe budynku

Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego, powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane przy pomocy drzwi przeciwpożarowych, bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego. Łączna powierzchnia tych otworów w przypadku ich występowania w …