SYSTEMY USZCZELNIEŃ OKIEN i3

Firma Tremco illbruck stale opracowuje nowe rozwiązania, które zapewnią coraz większą trwałość uszczelnienia oraz utrzymają je w stanie maksymalnie suchym. Inspiracją takiego tworzenia rozwiązań są uwagi architektów oraz montażystów okien. Zmieniają się również materiały z których wykonujemy nasze produkty a nowe metody badań, przy pomocy narzędzi niedostępnych jeszcze parę lat temu, pozwalają stworzyć symulacje zjawisk jakie zachodzą w uszczelnianym połączeniu. Wszystkie te działania były możliwe dzięki połączeniu firm Tremco i illbruck, co umożliwiło nam dostęp do najnowszych technologii na świecie.

Chcąc uprościć montaż okien i drzwi oraz skrócić jego czas, wprowadzono kilka nowych produktów a niektóre z nich zastąpiono nowszymi technologiami. Podstawowe zasady, którymi się kierowano to:
–    maksymalna oszczędność energii i zapobieganie powstawaniu mostków cieplnych
–    maksymalna niezawodność i trwałość złącza
–    maksymalne uproszczenie montażu i skrócenie czasu jego pracy przy jednym oknie
–    zapewnienie maksymalnej izolacji termicznej i akustycznej połączenia
–    eliminacja kondensacji pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach połączenia przez wzmocnienie izolacji w miejscach najsłabszych wynikających z konstrukcji okna.

Obecnie montaż okien możemy przeprowadzać kilkoma sposobami:

To sposób montażu trójwarstwowego w którym warstwę zewnętrzną stanowi taśma rozprężna illmod lub alternatywnie folia okienna zewnętrzna o współczynniku Sd < 0,5 m (Sd dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza przyp. autora). Warstwę środkową stanowi pianka poliuretanowa illbruck o niskiej prężności i izolacyjności akustycznej dochodzącej do 58 dB. Warstwę wewnętrzną stanowią zamiennie folia okienna wewnętrzna, taśma butyl vlies lub butyl vlies duo albo silikon neutralny w połączeniu ze sznurem PE. W systemie tym zastąpiono od strony zewnętrznej folię paroprzepusz-czalną, folią okienną zewnętrzną a folię paroszczelną folią okienną wewnętrzną. Zalecana różnica w szczelności obu materiałów wyznaczona przez wartość Sd powinna być na podstawie doświadczeń przynajmniej 10 krotna.

Produkty te posiadają trochę inne parametry techniczne w porównaniu do poprzednio stosowanych. Poza tym dodano też udogodnienia związane ze sposobem montażu, są bardziej uniwersalne. Klejenie taśmy do okien odbywa się obecnie przy pomocy pasa
klejącego EW. Jest to warstwa dwustronnie samoprzylepna umieszczona na brzegu taśmy, którą w zależności od sytuacji możemy kleić od strony zewnętrznej lub wewnętrznej taśmy. Poprzednio potrzebowaliśmy dwa różne produkty, obecnie wystarczy jeden. Mocowanie taśmy do muru może odbywać się na trzy różne sposoby:

–    mocowanie przy pomocy taśmy butylowej ze środkiem primer
–    mocowanie przy pomocy kleju -Pasty do spoin
–    mocowanie przy pomocy siatki pod-tynkowej

Nadruk na folii ułatwia orientację, która strona jest zewnętrzna, a która wewnętrzna. Folię po montażu możemy zatynkować.

Dodaj komentarz