Klapy odcinające wentylacji pożarowej

Klapy odcinające wentylacji pożarowej, w przeciwieństwie do przeciwpożarowych klap odcinających, w pozycji oczekiwania, to jest w okresie normalnego funkcjonowania obiektu – pozostają zamknięte. W przypadku wykrycia pożaru w danej strefie pożarowej, z CSP przekazywane jest polecenie otwarcia klap odcinających wentylacji pożarowej w tej strefie. Otworzenie klap w zagrożonej strefie oznacza ich przejście do pozycji bezpieczeństwa. Klapy odcinające wentylacji pożarowej w pozostałych strefach pozostają zamknięte, chroniąc je w ten sposób przed gazami i dymami, które usuwane są przewodami oddymiającymi. Zatem zamknięte klapy odcinające wentylacji pożarowej, poza strefą w której wykryto pożar, w czasie pożaru również znajdują się w pozycji bezpieczeństwa. Wyjątkiem jest klapa transferowa pomiędzy przedsionkiem a korytarzem ewakuacyjnym, która pozostaje otwarta w pozycji oczekiwania. Przejście do pozycji bezpieczeństwa – zamknięcie klapy transferowej, następuje po zadziałaniu wyzwalacza termicznego, co następuje w praktyce tylko w przypadku, gdy akcja gaśnicza nie przynosi rezultatu, a pożar się rozwija do tego stopnia, że na wysokości wyzwalacza termicznego klapy temperatura powoduje jego aktywację, tj. zazwyczaj gdy osiąga 72°C. Zamknięcie klapy transferowej oznacza zakończenie skutecznego zabezpieczenia korytarza ewakuacyjnego przed zadymieniem.

Dodaj komentarz