Energooszczędne ocieplenie budynku pasywnego

Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych ECOROCK MAX o grubości 20 cm z dodatkowym ociepleniem ściany od środka płytami ROCKTON o grubości 10 cm. Ocieplenie podłogi na gruncie płytami STROPROCK o grubości 10 + 8 cm.

Ściany zewnętrzne budynku pasywnego zostały ocieplone od zewnątrz bezspo-inowym systemem ociepleń ECOROCK MAX o grubości 20 cm. Dodatkowo od strony wewnętrznej zastosowaliśmy 10 cm izolacji z płyt ROCKTON zamontowanej na lekkim stelażu. Tym sposobem otrzymaliśmy 30 cm ocieplenia.

Budynek został posadowiony w taki sposób aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń latem. Od roku 2002 Instytut Budownictwa Pasywnego dopuszcza umieszczenie budynku wśród drzew liściastych, co powoduje, że liście osłaniają przeszklenia, natomiast zimą brak liści pozwala na dostęp słońca.

Elementy składowe systemu ociepleń ścian zewnętrznych ECOROCK MAX: zaprawa klejąca ZK-ECOROCK, łączniki z rdzeniem stalowym wbijanym WB-ECOROCK lub wkręcanym WK-ECOROCK (w zależności od rodzaju podłoża), zaprawa zbrojąca ZZ-ECOROCK, siatka zbrojąca SZ-ECOROCK, podkład tynkarski PT-ECOROCK i tynk mineralny BR-ECOROCK (baranek) lub DR-ECOROCK (drapany). Paroprzepuszczalne farby silikonowe są dostępne w gamie 720 kolorów poza systemem.

ECOROCK MAX – kompletny system ociepleń ścian zewnętrznych oferowany przez ROCKWOOL. Producent zapewnia też profesjonalne doradztwo techniczne na każdym etapie budowy (publikacje książkowe, szkolenia, materiały instruktażowe).

Płyty ocieplenia Fasrock Max o grubości 20 cm mają współczynnik przewodzenia ciepła λd=0,037 W/mK. Dzięki temu dla części pełnej przegrody (ściany zewnętrznej) osiągnięto współczynnik przenikania ciepła U = 0,114 W/m2K.

Nakładanie zaprawy klejącej na płyty Fasrock Max. Płyty Fasrock Max zawsze montujemy, przykładając warstwę o większej sprężystości do podłoża – warstwy nośnej ściany. Dlatego też zawsze napis z nazwą płyty powinien być na etapie montażu widoczny od zewnątrz – a zaprawę klejącą nakładamy na powierzchnię bez wypalonego napisu – co widać na kolejnych zdjęciach. W ten sposób eliminujemy możliwość pomyłek i zapewniamy dobre dopasowanie się płyt ocieplenia do ewentualnych nierówności podłoża. Silnie chłonące podłoża należy zagruntować specjalnym środkiem gruntującym, zmniejszając w ten sposób ich chłonność. W przypadku budynku pasywnego bardzo ważnym czynnikiem jest szczelność ścian, dlatego przed mocowaniem ocieplenia z wełny pokrywamy całą powierzchnię ścian zaprawą klejącą. Zaprawa cementowa jest najlepszym uszczelniaczem pionowych spoin. Pierwsze płyty ocieplenia montuje się na listwie cokołowej. W przypadku domu pasywnego izolacja płyty jest zintegrowana ze ścianami. Każda kolejna warstwa płyt musi być zamocowana z przesunięciem w stosunku do warstwy ułożonej przed nią – układanie na tzw. mijankę. Płyty ocieplenia przycinamy zwykłym długim nożem – ich obróbka nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Prawidłowo zamontowane płyty ocieplenia – ułożone na mijankę z wypalonymi napisami widocznymi od zewnątrz. Mocowanie łącznikami płyt ocieplenia do ściany jest ważną czynnością – przy narożnikach budynku rozmieszczenie łączników należy zagęścić. Po zamocowaniu płyt ocieplenia nakładamy warstwę zbrojącą: zaprawę zbrojącą z siatką zbrojącą. Na zdjęciu widać stolarkę okienną i drzwiową zamontowaną w zewnętrznym licu warstwy nośnej muru. Warstwa ocieplenia powinna też zachodzić 3 cm na ościeże okienne. Robi się to w celu zminimalizowania liniowych mostków termicznych. Cały budynek pokryty jest już zaprawą zbrojącą. Tak przygotowaną powierzchnię gruntujemy i pokrywamy tynkiem mineralnym.
Kolejnym etapem jest nakładanie warstwy zbrojącej z siatką zbrojącą. Podnosi ona odporność na uszkodzenia mechaniczne. Nakładanie tynku powinno odbywać się w ciągu jednego cyklu na jednej ścianie. Nie należy robić przerw. Musimy również uważać na nadmierne nasłonecznienie. Budynek ma zamontowany system ocieplenia ECOROCK MAX, po wyschnięciu tynku po ok. 10 dniach możemy malować ściany na wybrany kolor.

Dodaj komentarz