Co nęka polskie budownictwo drewniane

Chcąc namówić Państwa na wybór tej technologii być może nie jest właściwym pisanie o problemach. Jednak warto powiedzieć, że nie są one ograniczające i należy wierzyć, że wraz z dalszym rozwojem tej technologii w Polsce wymienione poniżej zagadnienia już niedługo nie będą stanowiły przeszkody ani dla inwestorów ani dla wykonawców domów z drewna. Kolejność, w jakiej poniższe problemy zostały wymienione, nie jest równoznaczna z ich wagą.

■    „Bariera mentalna” – większość Polaków wątpi, iż dom o konstrukcji drewnianej może charakteryzować się wieloletnią trwałością (brak przykładów w Polsce). Powszechnie uważa się, iż dom powinien być jak„twierdza” budowany na 100 czy 200 lat, choć przez ten czas ulec mogą zmianie style i możliwości architektoniczne i technologiczne.

■    Brak informacji w szkołach budowlanych na temat budownictwa drewnianego.Tylko nieliczne szkoły i wyższe uczelnie techniczne traktują budownictwo drewniane jako sprawdzoną technologię. Na wielu uczelniach jest jeszcze traktowane jako „ciekawostka budowlana”.

■    Brak gruntownej wiedzy i doświadczenia u wielu osób zawodowo związanych z budownictwem drewnianym – przysparza to problemów zarówno w fazie projektowania jak i podczas budowy. Dla wielu architektów, firm wykonawczych, czy też osób z nadzoru budowlanego, budowa „domu drewnianego” ogranicza się do montażu drewnianej konstrukcji, bez wgłębiania się w całość zagadnień tej technologii. Sprawy wilgotnościowo–cieplne czy problemy akustyki budynku, są im zupełnie obce.

■    Brak krajowych wymagań techniczno-montażowych do wykonywania i odbioru robót, tak dla budynków wznoszonych w lekkiej konstrukcji szkieletowej, czy domów prefabrykowanych, jak i dla domów z bali. Choć obecnie trwają prace nad opracowaniem niezbędnych wymagań.

■    Brak programów wspomagających projektowanie domów z drewna. Jednak na rynku dostępnych jest już coraz więcej projektów gotowych domów drewnianych. Także większość firm wykonawczych oferuje własne usługi projektowe i przeprojektowania projektu domu tradycyjnego na dom drewniany.

Budownictwo drewniane rozwija się w Polsce bardzo szybko. Świadczy o tym wzrastająca ilości firm wykonawczych, które nie narzekają na brak zleceń oraz wzrost ilości budowanych domów z drewna.
W porównaniu z latami dziewięćdziesiątymi nastąpiła znaczna poprawa jakości wykonania. Nie tylko same firmy w dbałości o pozycję na rynku i własną renomę szkolą swoich pracowników i przestrzegają reżimu technologicznego, ale zostało to również wymuszone dzięki działaniom Stowarzyszenia „Dom Drewniany”, które dla swoich członków opracowało wymagania wykonawcze. Instytucje naukowe i certyfikujące widząc rosnąca rolę budownictwa drewnianego również przyczyniają się do wymuszania lepszej jakości poprzez opracowywanie standardów, które mają obowiązywać w Polsce. Taki obowiązek wymusza na nas członkostwo 7 w Unii Europejskiej. Działania organizacji promujących budownictwo drewniane, wsparcie mediów i specjalistycznych ośrodków badawczych nie tylko przyspiesza rozwój budownictwa drewnianego, uzasadniając jego stałe miejsce na naszym rynku,
ale również przyczynia się do dbałości o jakość wykonania i umożliwia Państwu weryfikację wyboru.

Dodaj komentarz