Wzrost zainteresowania budownictwem z drewna

Budownictwo drewniane istniało w Polsce od wieków. Przykłady drewnianych obiektów sprzed lat można spotkać niemal w każdej wsi, w każdym mieście. Jednak największy rozwój budownictwa drewnianego w naszym kraju nastąpił z początkiem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to zaczęli powracać z emigracji Polacy przyjeżdżający z USA, Kanady, Niemiec, Austrii czy krajów skandynawskich gdzie budownictwo drewniane cieszy się dużą popularnością. Przemiany gospodarcze, jakie miały miejsce w minionych latach, rozwój handlu, nowe technologie i materiały budowlane, również miały wpływ na rosnącą popularność budownictwa drewnianego.
Liczbę firm wykonawczych, specjalizujących się w budownictwie drewnianym trudno jest określić dokładnie. Z posiadanych przez Centrum Budownictwa Szkieletowego danych wynika, iż w naszym kraju działa około 250 firm realizujących lekkie budownictwo szkieletowe, ok. 30 firm realizujących domy prefabrykowane, tzw. domy gotowe i ponad 100 firm budujących domy z bali. Jednak w liczbie firm budujących domy z bali należy rozróżnić domy z bali pełnych, bali izolowanych, tj. bali wymagających stosowania ocieplenia, jak i bali warstwowych. Prawie wszystkie firmy wykonują „domy pod klucz”, zgodnie z obowiązującą tendencją. Nieliczne firmy działają na zasadach developerki. Większość buduje na indywidualne zamówienia. Konstrukcji budynków realizowana jest z materiałów krajowych, nie mniej każdego roku powstaje kilka domów z materiałów sprowadzonych z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Szwecji lub Niemiec. Wejście Polski do Unii Europejskiej bez wątpienia wzmocniło budownictwo drewniane w naszym kraju. W krajach europejskich budownictwo to cieszy się rosnącym zainteresowaniem i stanowi średnio 25-30% budownictwa jednorodzinnego.

Dodaj komentarz