Zalety i wady domów drewnianych

Zalety:

zdrowy dom drewno jako surowiec naturalny, posiadający zdolność do samoregulacji wilgotności, stwarza niepowtarzalny, trudny do uzyskania w innych technologiach, mikroklimat wnętrza budynku,. W krajach gdzie budownictwo z drewna jest szeroko rozpowszechnione, statystyczny mieszkaniec tych domów żyje kilkanaście lat dłużej.

krótki czas budowy budowa domu składanego na placu budowy trwa około trzech miesięcy, przywożonego na plac budowy w pełnej prefabrykacji – kilka dni,

mały ciężar domu lekka konstrukcja domu drewnianego do minimum ogranicza wielkość fundamentów, dzięki czemu ich koszt jest niższy, a także mniej kosztuje transport materiałów na budowę i na samej budowie,

„sucha” technologia budowa konstrukcji domu ogranicza się do montażu drewnianych elementów, łączonych na gwoździe i metalowe łączniki, w związku z czym, nie potrzebne są przerwy technologiczne, co w poważnym stopniu skraca czas budowy;

możliwość budowania domów nawet w zimie poza fundamentami dom drewniany nie wymaga żadnych prac mokrych, jak betonowanie czy murowanie, dzięki czemu budowa domu drewnianego może odbywać się w okresie zimowym,

łatwość przebudowy i modernizacji konstrukcja domów drewnianych zezwala na łatwe przebudowy, rozbudowy czy modernizacje np. w zakresie przestawiania ścianek, czy naprawę lub wymianę instalacji,

mała grubość ścian zewnętrznych ściany wypełnione izolacją cieplną, pozwalają do minimum ograniczyć grubość ścian zewnętrznych dzięki czemu domy drewniane przy takich samych wymiarach zewnętrznych mają powierzchnię użytkową większą o ok. 10% niż domy murowane.

dobra ochrona cieplna domu ściany zewnętrzne i dach na całej powierzchni wyłożone są folią paroizolacyjną i w pełnej grubości wypełnione izolacją cieplną co wpływa na wysoką izolacyjność cieplną ścian zewnętrznych i zapewnia niskie koszty eksploatacyjne.

Wady

mała bezwładność cieplna dość szybko się wychładza, ale jednocześnie się nagrzewa,

ograniczone rozpiętości stropów drewniane belki stropowe w pewnym stopniu ograniczają wymiary pomieszczeń; dla większych rozpiętości należy stosować podciągi lub specjalne dźwigary stropowe,

technologia mało rozpowszechniona drewno jako konstrukcyjny materiał budowlany, w mentalności Polaków nie cieszy się dużym powodzeniem, pomimo iż w wielu krajach świata domy z drewna, stanowią większość budownictwa jednorodzinnego,

technologia wysublimowana wymaga wyjątkowo dużej dokładności i kultury technicznej, wymagająca bardzo dobrej znajomości wymagań techniczno-montażowych,

brak wspólnego systemu wymiarowego różne wymiary materiałów budowlanych np. izolacji cieplnej, płyty drewnopochodnych, płyt gipsowych przy systemowym rozstawie słupków, belek stropowych i krokwi dachowych, powodują utrudnienia i wpływają na wzrost kosztów budowy.

Dodaj komentarz