Dzienne archiwum: 10 grudnia, 2014

Mechanizm sterujący „z rozdziałem funkcji” z napędem sprężynowym, stosowany w klapach odcinających wentylacji pożarowej – sterowanie impulsem prądowym

Mechanizm sterujący „z rozdziałem funkcji” z napędem sprężynowym, stosowany w klapach odcinających wentylacji pożarowej – sterowanie impulsem prądowym

W tego typu mechanizmach przejście do pozycji bezpieczeństwa inicjowane jest przez wyzwalacz elektromagnetyczny zwalniający rygiel napędu sprężynowego klapy, natomiast przejście do pozycji …

Sterowanie przeciwpożarowymi klapami odcinającymi i klapami odcinającymi wentylacji pożarowej

W czasie normalnej eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji, przeciwpożarowe klapy odcinające pozostają otwarte, klapy odcinające wentylacji pożarowej pozostają natomiast zamknięte. W czasie normalnego funkcjonowania obiektu, zarówno przeciwpożarowe klapy odcinające jak i klapy odcinające wentylacji pożarowej, pozostają więc w pozycji oczekiwania. …