Mechanizm sterujący „z rozdziałem funkcji” z napędem sprężynowym, stosowany w klapach odcinających wentylacji pożarowej – sterowanie impulsem prądowym

Mechanizm sterujący „z rozdziałem funkcji” z napędem sprężynowym, stosowany w klapach odcinających wentylacji pożarowej – sterowanie impulsem prądowym

W tego typu mechanizmach przejście do pozycji bezpieczeństwa inicjowane jest przez wyzwalacz elektromagnetyczny zwalniający rygiel napędu sprężynowego klapy, natomiast przejście do pozycji oczekiwania zapewnia niezależnie zasilany elektromechaniczny siłownik obrotowy. Jest to zatem mechanizm „z rozdziałem funkcji” bezpieczeństwa od funkcji komfortu przywracania pozycji oczekiwania. W czasie normalnej pracy instalacji wentylacji i klimatyzacji klapy wentylacji pożarowej pozostają zamknięte. W tym stanie sprężyna napędu klapy odcinającej wentylacji pożarowej pozostaje napięta przechowując w ten sposób niezbędną do otworzenia klapy energię potencjalną. Sprężyna jest zablokowana w pozycji oczekiwania poprzez rygiel, którego działanie zapewnia wyzwalacz elektromagnetyczny z silnym stałym magnesem. W stanie oczekiwania nie jest więc wymagana energia sterowania. Dodatkowo rygiel jest sprzężony poprzez dźwignię z wyzwalaczem ręcznym. Przejście klapy do pozycji bezpieczeństwa jest możliwe w dwóch przypadkach:
–    uruchomienia wyzwalacza ręcznego,
–    sygnału sterującego z CSP – impulsu prądowego.

W przypadku sygnału z CSP – impulsu prądowego zasilającego wyzwalacz elektromagnetyczny, wytworzone zostaje pole magnetyczne przeciwnie skierowane do pola magnetycznego magnesu stałego, w wyniku czego następuje zwolnienie rygla blokującego napęd sprężynowy klapy. Sprężyna zainstalowana bezpośrednio w klapie gwarantuje jej bardzo szybkie przejście do pozycji bezpieczeństwa. Otworzenie przegrody odcinającej trwa maksymalnie do kilku sekund. Przywrócenie klapy do pozycji oczekiwania – napięcie sprężyny napędu klapy i jej zamknięcie jest możliwe poprzez podanie zasilania na elektromechaniczny siłownik obrotowy, którego głównym elementem jest silnik elektryczny. Działanie to powinno następować po uruchomieniu wyłącznika zdalnego przywracania pozycji oczekiwania ze strefy, w której została dokonana inspekcja lub poprzez ręczne uzbrojenie tych klap, które nie zostały wyposażone w funkcję zdalnego przywracania pozycji oczekiwania. W ten sposób wyegzekwowany zostaje obowiązek weryfikacji przez służby ochrony obiektu każdego sygnału zagrożenia pożarem w miejscu, z którego ten sygnał pochodzi, przed przywróceniem normalnego funkcjonowania CSP. W przypadku klap z mechanizmami sterowania z rozdziałem funkcji nie ma konieczności stosowania dodatkowych interfejsów rozdziału funkcji sterowania tak, jak w przypadku klap z mechanizmami bez rozdziału funkcji. Sygnalizację początku i końca każdej zmiany położenia przegrody klapy zapewniają wyłączniki krańcowe, które stanowią uzupełniające wyposażenie napędu sprężynowego klapy. Ze względu na konieczność podania napięcia na cewkę elektromagnesu w celu umożliwienia przejścia klapy do pozycji bezpieczeństwa, niezbędne jest by:
–    zasilanie było zrealizowane za pośrednictwem zasilacza współpracującego z baterią akumulatorów,
–    w przypadku gdy przewód łączący sterownik z wyzwalaczem elektromagnetycznym klapy ma większą długość niż 2 m połączenie to było nadzorowane.

Dodaj komentarz