Dzienne archiwum: 25 kwietnia, 2014

Odporność pożarowa budynków

Budynki wysokie kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL III i ZL V powinny mieć klasę odporności pożarowej „B”, natomiast budynki wysokościowe tych samych kategorii zagrożenia ludzi – klasę odporności pożarowej „A”.

Podstawowe elementy budynków wysokich i wysokościowych, odpowiednio do ich …