Dzienne archiwum: 10 kwietnia, 2014

Sterowanie systemami wentylacji pożarowej

Przyjęty w procesie projektowania scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w sposób zasadniczy wpływa na dobór:

–    urządzeń sterujących,

–    urządzeń odpowiedzialnych za uruchomienie zabezpieczeń przeciwpożarowych,

–    zasilania,

–    okablowania.

Z punktu widzenia realizacji procedur sterowania urządzeniami stanowiącymi zabezpieczenia przeciwpożarowe, …