Gips

Gips

W jaki sposób wiąże gips?
Gips wiąże chemicznie przez przyłączenie wody. Woda stracona w czasie wypalania łączy się z gipsem ponownie w czasie jego wiązania po dodaniu wody zarobowej.

Proszę wyjaśnić, dlaczego gips nie nadaje się do stosowania zewnętrznego
Gips rozpuszcza się w wodzie także po związaniu. W temperaturze 291 K (18°C) w 1 l wody rozpuszcza się 2,01 g gipsu.

Proszę wymienić rodzaje gipsu budowlanego (wg DIN)*
Wyróżnia się następujące rodzaje gipsu budowlanego: gips sztukatorski, tynkarski, na tynki gotowe, przyczepny, do osadzania, do fugowania, szpachlowy i do tynkowania mechanicznego.

W Polsce, spoiwem gipsowym ogólnie stosowanym jest gips budowlany, odpowiadający wymaganiom PN. Występuje on w dwu odmianach: jako pełno- i drobnoziarnisty (dawny modelowy); poza gipsem budowlanym rozróżnia się gips tynkarski i szpachlowy oraz klej gipsowy.

Dodaj komentarz