Grubość warstwy izolacji cieplnej ze spienionego polistyrenu

Proszę obliczyć grubość warstwy izolacji cieplnej ze spienionego polistyrenu, by analizowana wyżej przegroda osiągnęła wartość współczynnika k poniżej 0,40 W/(m2K). Wpływ warstwy klejowej oraz powłoki ochronnej na warstwie izolacji cieplnej można tu pominąć. Współczynnik przewodzenia ciepła dla polistyrenu wynosi 0,04 W/(mK)
Aby uzyskać właściwą izolacyjność cieplną, należy utrzymać wartość współczynnika k mniejszą niż 0,40 W/(m²K), co odpowiada oporowi przepływu ciepła ok. 2,50 m²K/W. Różnicę między tą wartością a istniejącym oporem przepływu ciepła trzeba zmniejszyć, dokładając jeszcze jedną warstwę izolacji.
Dodatkowa izolacja z polistyrenu musi mieć grubość min. 8 cm. Klej, siatka wzmacniająca oraz tynk akrylowy zostały tu pominięte i powiększają dodatkowo izolacyjność cieplną przegrody.

Wymagany opór przepływu ciepła przez przegrodę – istniejący opór

przepływu ciepła przez przegrodę

= dodatkowy opór warstwy izolacyjnej
2,50 m²K/W – 0,66 m²K/W = 1,84 m²K/W
Opór przepływu ciepła warstwy izolacyjnej x współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego = min. grubość warstwy izolacyjnej w m
1,84 m²K/W x 0,04 W/(mK) = 0,074 m = 8 cm

Proszę obliczyć dla przegrody wartość współczynnika k po dodaniu warstwy izolacji cieplnej, grubości 8 cm, ze spienionego polistyrenu. Warstwę klejącą oraz powlokę na izolacji termicznej można pominąć

Obliczenie izolacyjności cieplnej przegrody:

Układ warstw w przegrodzie (od wewnątrz do zewnątrz) Grubość warstwy w m Współczynnik przewodzenia ciepła w W/(mK) Opór cieplny w m²K/W
Tynk wewnętrzny wapienno-gipsowy 0,015 0,70 0,02
Mur z pustaków ceramicznych otworowych, gęstości objętościowej 1800 kg/m3 0,360 0,81 0,44
Tynk zewnętrzny cementowo–wapienny 0,030 0,87 0,03
Płyta ze spienionego polistyrenu 0,08 0,04 2,00
= całkowity opór przepływu ciepła 2,49
+ – współczynnik napływu ciepła (wartość stała) 0,13
+ współczynnik odpływu ciepła (wartość stała) 0,04
Całkowity opór cieplny 1/k 2,66
k (współczynnik przenikania ciepła) 0,38 W/(m²K)

Przy ociepleniu ściany płytą ze spienionego polistyrenu, nawet bez uwzględnienia warstwy klejowej i powłoki na izolacji cieplnej, współczynnik k osiąga wymaganą wartość 0,38 W/(m²K).

Dodaj komentarz