Dom pasywny

Etapem, będącym konsekwentnym rozwinięciem idei systemu fasady południowej, jest wybudowanie „strefy buforowej” dla budynku – dodatkowej, nie ogrzewanej kubatury, rozciągającej de facto grubość przegrody termicznej, jaką jest ściana południowa do wartości nawet kilku metrów. Taką strefą buforową może być lekka, przeszklona, wentylowana konstrukcja szkieletowa, którą można porównać do rozbudowanego ogrodu zimowego, obejmującego swą przestrzenią całą fasadę południową.

Wytyczne do projektowania Domów Pasywnych mówią przede wszystkim o świadomym wykorzystaniu – już na etapie projektu koncepcyjnego – technologii, nie odnoszą się one zatem do estetyki. Chyba, że z zaleceniem maksymalnej ekonomiki bryły! Z punktu widzenia oszczędności energetycznych ważne jest, aby kubatura izolowana termicznie była jak najbardziej kompaktowa, a budynek osłonięty był od niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Dom Pasywny znamionuje kompleksowość koncepcji odnosząca się do całości obiektu, jego elementów, jego funkcjonowania i oddziaływania na środowisko.

W projektowaniu domu pasywnego, w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-eksploatacyjnych, niezbędne stają się:

•    energooszczędna architektura sprzyjająca ochronie cieplnej budynku, z włączeniem pasywnych systemów grzewczych,

•    wysoka izolacyjność przegród zewnętrznych, w tym okien,

Dodaj komentarz