Dzienne archiwum: 25 czerwca, 2015

Budynki kategorii ZL

Budynki kategorii ZL

Zgodnie z podziałem budynków ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania, budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe, charakteryzuje się odpowiednią kategorią zagrożenia ludzi, określaną jako ZL:

1)    ZL I …