Dzienne archiwum: 9 czerwca, 2015

Montaż płyt bitumicznych falistych

Montaż płyt falistych – O szczelności pokrycia na zakładach podłużnych i poprzecznych płyt decyduje równe podłoże. Powierzchnia górna deskowania lub lat powinna tworzyć płaszczyznę połaci dachu o kątach prostych w narożach krawędzi połaci (tj. okap i krawędź szczytowa lub kalenica …