Drewno na okna i szkodniki

Profile okien drewnianych powinny być wykonane w sposób zapewniający odprowadzenie wody. Jaki minimalny kąt nachylenia jest tu wymagany?
Minimalny kąt nachylenia profili okiennych wynosi 15°, korzystny jest kąt 30°.

Aby zapewnić odpowiednio grubą warstwę powłoki na krawędziach profili okiennych, wszystkie krawędzie powinny być zaokrąglone. Jaki powinien być minimalny promień zaokrąglenia? Krawędzie muszą mieć zaokrąglenie o promieniu min. 2 mm.

W jakiej grupie wymagań wytrzymałościowych muszą być wykonane klejone profile okien, jeśli przewiduje się ich malowanie lakierami przezroczystymi lub kryjącymi ciemnymi? Klejenie profili musi odpowiadać grupie wymagań wytrzymałościowych B4, tzn. najwyższej.

Szklenie okien powinno odpowiadać grupie wymagań wytrzymałościowych B3, jeśli przewiduje się ich malowanie lakierami przezroczystymi lub lakierami kryjącymi ciemnymi. Jak rozpoznać, czy szklenie odpowiada grupie wytrzymałościowej B3?
Przy szkleniu wykonanym w grupie wytrzymałościowej B3 po stronie zewnętrznej na warstwie kitu jest wykonana elastyczna powłoka z lakieru.

Proszę wymienić niedopuszczalne wady drewna w elementach okiennych, które mają być powlekane lakierem przezroczystymi W drewnie przeznaczonym na elementy okienne, które mają być powlekane lakierem przezroczystym jest niedopuszczalne występowanie następujących wad:
1)    niszczących drewno grzybów, przy czym są dopuszczalne nieliczne sinizny w stadium początkowym, gdyż po wykonaniu powłoki zmiany zabarwienia będą niewidoczne;
2)    korytarzy larwalnych owadów – szkodników drewna, przy czym jest dopuszczalne występowanie pojedynczych chodników -średnicy do 2 mm;
3)    rys i pęknięć, szczególnie rys poprzecznych;
4)    widocznych oflisów;

5)    śladów pity i hebla;
6)    obecności bieli w drewnie liściastym;
7)    sęków – średnicy większej niż 5 mm;
8)    zakołkowanych sęków po stronie zewnętrznej – średnicy powyżej 25 ram, kotków wklejanych nie na całej powierzchni, kotków w rzędach;
9)    skrętu włókien oraz odchylenia włókien ponad 2 cm/m.

W drewnie starej szały są widoczne okrągłe otwory wylotowe średnicy 1-2 mm. Jakie szkodniki tu żerują?
Wielkość otworów wylotowych wskazuje na kołatka domowego (Anobium punclatum), może to być również miazgowiec (Lyctus linearis). Dla pewnego rozpoznania należy odkryć chodniki larwalne. Chodniki żerowe kołatka domowego mają przebieg nieregularny, natomiast miazgowca układają się przeważnie w kierunku włókien drewna. Także ustalenie wilgotności drewna może dopomóc w identyfikacji. Kołatek domowy atakuje szczególnie drewno silnie zawilgocone, w niskiej temperaturze.

Po czym można poznać drewno zaatakowane przez spuszczela pospolitego?
Otwory wylotowe spuszczela mają wielkość 5-10 mm i przekrój owalny. Pokolenia spuszczela wylatują w odstępach kilkuletnich.

Dla pewnego rozpoznania można dokonać badania drewna, polegającego na:
–    obstukiwaniu (głuchy odgłos);
~ nasłuchiwaniu szmeru żerujących owadów (najlepiej przy użyciu aparatu słuchowego);
–    odsłonięciu chodników larwalnych (przez odłupanie narożników).

(Chodniki larwalne znajdują się tuż pod powierzchnią i są wypełnione jasną mączką drzewną).

Dodaj komentarz