Cegła i klinkier

Cegła i klinkier

Na czym polega różnica między klinkierem a zwykłą cegłą?
Cegły formuje się z gliny i iłu, z domieszkami schudzającymi lub bez nich, a następnie wypala. Rozróżnia się cegłę licówkę i cegłę stosowaną od wewnątrz. Tylko cegła licowa stosowana od zewnątrz jest nie tynkowana i powinna być mrozoodporna. Klinkier jest rodzajem cegły wypalanej w wysokiej temperaturze, powodującej spiekanie (nadtopienie surowców). Klinkier jest w zasadzie cegłą mrozoodporną. Jego powierzchnia jest bardziej szczelna niż zwykłej cegły, dlatego też wykazuje on większą odporność na działanie substancji kwaśnych.

Jakie wykwity powstają na okładzinach z klinkieru?
W klinkierze okładzinowym mogą występować siarczany, azotany (saletra), węglany i sole wanadu, ujawniające się w postaci wykwitów. Wykwity wanadowe tworzą się z powodu niedostatecznego spieczenia, dlatego występują w licówce o jasnych, pastelowych kolorach; mają zabarwienie zielone.

Stary, nie otynkowany mur z klinkieru ma być zaimpregnowany. Jakie cechy podłoża powinno się zbadać?
Należy sprawdzić zawilgocenie podkładu, obecność wykwitów, odpadanie cegły, zarysowanie, zabrudzenie, obecność mchów, porostów i grzyba.

Dodaj komentarz