Malowanie tworzyw sztucznych

Do produkcji okien oraz rynien dachowych z tworzywa sztucznego często stosuje się utwardzony PVC. Jakie materiały powłokowe można nakładać na to tworzywo? Jakim wymaganiom powinny te powłoki odpowiadać?

Do elementów z twardego PVC są odpowiednie następujące materiały, dające powłoki o określonych właściwościach:

Rodzaj powłoki Odporność powłoki
Powloką ze specjalnych lakierów alkidowych Odporna w normalnych warunkach atmosferycznych
Powloką z lakierów poliuretanowych Duża odporność na działanie wody i czynników atmosferycznych; duża odporność na rozpuszczalniki i chemikalia, wystarczająca także przy dużych obciążeniach mechanicznych
Powloką z lakierów epoksydowych Duża odporność na działanie wody i czynników atmosferycznych; duża odporność na rozpuszczalniki i chemikalia, wystarczająca także przy dużych obciążeniach mechanicznych, ale na powietrzu, nawet w dobrych warunkach atmosferycznych powloką ulega kredowaniu
Powłoka z lakierów polimerowych, np. polichlorowinylowych lub rozpuszczalnikowych lakierów z żywic 1-k-akrylowych Odporna w normalnych warunkach atmosferycznych
Powloką z lakierów z żywic 2-k-akrylowych Duża odporność na działanie wody i czynników atmosferycznych; duża odporność na rozpuszczalniki i chemikalia, także pod dużym obciążeniem mechanicznym
Powloką z lakierów oraz farb dyspersyjnych Odporna w normalnych warunkach atmosferycznych, przy małych obciążeniach mechanicznych

Dlaczego do płyt z twardej pianki polistyrenowej nie nadają się kleje oraz powłoki rozpuszczalnikowe?
Twarda pianka polistyrenowa jest bardzo wrażliwa na rozpuszczalniki i rozpuszcza się przy klejeniu lub malowaniu środkami zawierającymi rozpuszczalniki.

Jaka powloką najlepiej zabezpiecza tworzywa sztuczne przed wydzielaniem się plastyfikatora?
Przed „ucieczką” plastyfikatora z tworzyw sztucznych najlepiej zabezpiecza powłoka z lakieru z żywicy 2-k-epoksydowej.

Ma być wykonany napis na szkle akrylowym. Jaką powlokę należy w tym celu nanieść?
Napis można wykonać specjalnym lakierem z żywic alkidowych, polimerowych lub 2-k-akrylowych.

Dodaj komentarz