Cegła wapienno-piaskowa

Cegła wapienno-piaskowa

Jakie właściwości powinien mieć mur z cegły wapienno–piaskowej, jeśli przewiduje się wykonanie na nim trwałej powłoki?
Podłoże powinno być mocne, czyste, bez zarysowań, suche, wolne od wykwitów i ciał obcych.

Przy jakich wadach elewacji murowanej z cegły wapienno-piaskowej jest konieczne pisemne sformułowanie warunków przed rozpoczęciem robót elewacyjnych?
Jeśli istnieją zastrzeżenia odnośnie stanu podłoża lub sposobu wykonania, powinno się je sformułować na piśmie. Uwagi te mogą dotyczyć zwiększonej wilgotności podłoża, wielko powierzchniowych wykwitów, odłupywania się powierzchni cegły, większych zarysowań w spoinach oraz rys pochodzenia dynamicznego.
W przypadku silnego zabrudzenia, występowania wykwitów, omszenia, porostów i grzyba, jest konieczne wykonanie w szerokim zakresie robót przygotowawczych. Wiążące się z tym dodatkowe koszty powinno się określić i uzgodnić w dodatkowej umowie przed podjęciem prac.

Przy renowacji murów zewnętrznych z cegły wapienno-piaskowej często spotykaną wadą są ubytki zaprawy w spoinach i/lub zniekształcenie spoin spowodowane uszkodzeniami okładziny. Na jakie wady należy tu zwrócić szczególną uwagę?
Zaprawa w spoinach nie powinna mieć rys, jam ani wykwitów. Oczywiście, zaprawa powinna być sucha. W spoinach powinna szczelnie przylegać do brzegów cegieł.

Dodaj komentarz