Ciepłe i szczelne ściany

Ciepłe szczelne ściany są pierwszym ogniwem łańcucha technologicznego podstawą koncepcji Domu Pasywnego jest oszczędność energii cieplnej, którą najłatwiej realizować przez dobrze dobrany materiał konstrukcyjny oraz świetnie zaizolowane ściany zewnętrzne budynku. Współczynnik przenikania ciepła U dla takiej ściany powinien być mniejszy od 0,15 W/(m² K). Wykonanie tak rygorystycznej, pod względem wymagań termicznych konstrukcji, opiera się o nowe standardy projektowania. Na nowo zostaje zdefiniowane pojęcie mostka termicznego w konstrukcji budynku, nie jest to już po prostu powierzchnia nie zaizolowana, ale każdy element konstrukcji, który może doprowadzić do ucieczki ciepła z wnętrza budynku. Szczególną uwagę przy projektowaniu i wykonywaniu takich ścian, przykłada się do newralgicznych miejsc ściany, takich jak ościeża okien, nadproża, izolacje wieńca itd. Wszystko po to, aby nie poszły na marne materiały i środki użyte na doprowadzenie budowli do pożądanego standardu.

Porównanie wybranych rodzajów ścian

Właściwości przegrody Budowa Drzegrody
–    bloki YTONG PP2/0.40 gr. 24 cm na zaprawie firmowej

–    wełna mineralna gr. 27 cm

–    tynki cienkowarstwowe

-bloki SILKA E18 gr. 8 cm na zaprawie cien-kospoinowej -wełna mineralna gr. 27 cm – tynki cienkowarstwowe
Grubość przegrody [cm] 52 46
Ciężar wiasny muru [kg/m2] 184 260
Klasa wytrzymałości muru [MPa] 2 15
Współczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/mzK] 0,114 0,146
Wskaźnik izolacyjności akustycznej muru R^p, [dB] 38 45
Pojemność cieplna muru Q [kJ/m2]* 1 600 4 200
* dla zakresu temperatury od 0°G do 20°C

 

Dodaj komentarz