Klapy przeciwpożarowe o wielopłaszczyznowej przegrodzie odcinającej

Odmiennym rozwiązaniem od omówionego powyżej są klapy wielopłaszczyznowe. Umożliwiają one stosowanie kolan, łuków i odsadzek tuż za klapą. Należy jednak zwrócić uwagę, że aktualnie znajdujące się na rynku polskim przeciwpożarowe klapy odcinające wielopłaszczyznowe wykonane są z blachy stalowej. W związku z powyższym odporność ogniowa w zakresie izolacyjności może być osiągnięta tylko w przypadku zaizolowania odpowiednio długiego odcinka przewodu wentylacyjnego z obydwu stron klapy izolacją ognioodporną. Oznacza to dodatkowe nakłady czasowe i materiałowe oraz uciążliwość tego rozwiązania w stosunku do klap, które nie wymagają powyższych dodatkowych prac. Ponadto w tego typu rozwiązaniach odporność ogniowa klapy uzależniona jest od jakości prac montażowych prowadzonych w warunkach budowlanych.
W klapach wielopłaszczyznowych nie stosuje się zwykle uszczelek pęczniejących. W celu spełnienia wymagań klasy S, w klapach wielopłaszczyznowych na osiach kierownic oraz na krawędziach kierownic stosowane są dodatkowe uszczelnienia.
W większości przypadków, w klapach wielopłaszczyznowych mechanizm sterowania znajduje się w świetle klapy, co oznacza, że mechanizm po wmurowaniu klapy znajduje się w świetle przegrody budowlanej.

Dodaj komentarz