Dzienne archiwum: 7 lutego, 2015

Podłoża z tworzyw sztucznych

W obrębie tworzyw sztucznych rozróżnia się:
1)    plastomery – termoplasty i duroplasty (termoutwardzalne i chemoutwardzalne);
2)    elastomery.

Produkcja tworzyw sztucznych polega na dwóch typach reakcji chemicznych. W ich wyniku, z małych cząsteczek monomerów tworzą się makrocząsteczki. Jak się nazywają te …

Drewno na okna i szkodniki

Profile okien drewnianych powinny być wykonane w sposób zapewniający odprowadzenie wody. Jaki minimalny kąt nachylenia jest tu wymagany?
Minimalny kąt nachylenia profili okiennych wynosi 15°, korzystny jest kąt 30°.

Aby zapewnić odpowiednio grubą warstwę powłoki na krawędziach profili okiennych, wszystkie …

Cegła wapienno-piaskowa

Cegła wapienno-piaskowa

Jakie właściwości powinien mieć mur z cegły wapienno–piaskowej, jeśli przewiduje się wykonanie na nim trwałej powłoki?
Podłoże powinno być mocne, czyste, bez zarysowań, suche, wolne od wykwitów i ciał obcych.

Przy jakich wadach elewacji murowanej z cegły wapienno-piaskowej …

Cegła i klinkier

Cegła i klinkier

Na czym polega różnica między klinkierem a zwykłą cegłą?
Cegły formuje się z gliny i iłu, z domieszkami schudzającymi lub bez nich, a następnie wypala. Rozróżnia się cegłę licówkę i cegłę stosowaną od wewnątrz. Tylko cegła licowa …

Malowanie drzwi

Uprzednio pomalowane drzwi stalowe w magazynie mają być malowane na nowo. Starą powlokę wykonano z lakieru na żywicach alkidowych. Badanie wykazało, że ok. 65% powłoki odpada. Proszę wymienić konieczne czynności związane z malowaniem i je uzasadnić Czynności te są następujące:…