Zasady wygładzania podłoży pod tapety metalizowane

Proszę uzasadnić, dlaczego do wygładzania podłoży nie należy stosować dyspersyjnych mas szpachlowych, jeżeli mają być ma nie nakładane tapety metalizowane lub z tworzyw sztucznych

Tapety metalizowane oraz tapety z tworzyw sztucznych tworzą bardzo szczelną powłokę. Woda zawarta w masie klejowej nie może poprzez tapetę odparować, schnięcie jest więc bardzo utrudnione. Warstwa szpachlowa pozostaje tak długo wilgotna, aż woda zostanie odprowadzona poprzez warstwę podłoża. Masy szpachlowe dyspersyjne, ze względu na sposób produkcji, charakteryzują się większą zawartością eteru celulozowego. Powoduje to ich silne nasycenie wilgocią. Z tego powodu, mimo gładko wyszpachlowanej powierzchni, tworzą się nierówności, które potem odznaczają się pod tapetą metalizowaną i z tworzywa sztucznego.

Dodaj komentarz