Lakierowanie przez zanurzenie

Zalety lakierowania przez zanurzenie:
Metoda ta umożliwia szybkie i równomierne powlekanie niedużych, przenośnych przedmiotów.
Wady lakierowania przez zanurzenie:
1)    do lakierowania przez zanurzenie trzeba bardzo dużo materiału, znacznie więcej niż w poprzednio omówionych metodach;
2)    z powodu dużej powierzchni materiału występuje intensywne parowanie rozpuszczalnika, przez co metodę tę trudno nazwać przyjazną dla środowiska;
3)    lakierowanie przez zanurzenie jest uzasadnione tylko dla dużych serii przedmiotów;
4)    nie każdy materiał do powlekania można nakładać przez zanurzenie, a w przypadku niektórych lakierów istnieje zbyt duże niebezpieczeństwo powstawania zacieków i marszczenia powłoki.

Przy elektro-zanurzaniu (elektroforezie) stosuje się dwie techniki. Jaka jest między nimi różnica?
W elektroforezie podkład i materiał służący do powlekania są naładowane przeciwnie. Dlatego jest możliwe szybkie i wyjątkowo równomierne powlekanie środkami rozpuszczalnymi w wodzie. Podczas gdy w starych, anodowych technikach malowania przez zanurzenie malowany przedmiot otrzymywał ładunek dodatni 50-300 V, a materiał służący clo powlekania był naładowany przeciwnie, to w nowych, katodowych technikach malowania przez zanurzanie ładowanie jest odwrotne. Przedmiot malowany ma ładunek ujemny o napięciu 20-50 V, a materiał powlekający jest dodatnio naładowany.

Anaforeza i kataforeza różnią się więc rodzajem i wielkością ładunku przedmiotu powlekanego i materiału powlekającego. Przy anaforezie grubość powłoki wynosi do 30 yum, przy kataforezie osiąga 15 /im. Mimo to właśnie powłoka nanoszona metodą kataforezy zapewnia dobrą ochronę przed korozją. Wytworzone w ten sposób powłoki są zasadowe, mogą zatem neutralizować czynniki kwaśne, działające korodująco.

Przy powlekaniu fluidyzacyjnym, będącym techniką wyłącznie przemysłową, powlekany przedmiot podgrzewa się, a następnie zanurza w termoplastycznym sproszkowanym tworzywie sztucznym. Sproszkowane tworzywo sztuczne topi się na gorącym podkładzie. Jeśli przedmiot na końcu całego procesu będzie jeszcze raz podgrzany, wówczas utworzy się równomiernie rozłożona, stosunkowo gruba powłoka.

Dodaj komentarz