Dzienne archiwum: 25 lutego, 2014

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Przeciwpożarowe klapy odcinające stosowane są w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego. W normalnych warunkach wszystkie klapy są otwarte – pozostają w pozycji oczekiwania. Na wypadek pożaru przeciwpożarowe klapy odcinające, zamykają się w …