Zasady wznoszenia ścian nośnych w technologii Ytong

Odmiana bloczka komórkowego: 0,40
Gęstość nominalna kg/m3: 400
Wartość obliczeniowa współczynnika λ:   W/m K = 0,11

Bloczek, który został użyty jako konstrukcja ścian nośnych budynku pasywnego musi spełniać kilka kryteriów technicznych. Najważniejszy to bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła. Pierwsze prace przy wznoszeniu ściany to izolacja płyty fundamentowej izolacją w pełni odporną na gnicie oraz spełniającą wymogi odporności na ściskanie. Każdy wmurowany bloczek wymaga wypoziomowania, jego ułożenie regulujemy za pomocą gumowego młotka. Ułożeniu narożników poświęcamy szczególną uwagę. Dokładne wypoziomowanie bloczków sprawdzamy za pomocą schlauwagi lub niwelatora. Po wymurowaniu każdej warstwy bloczków szlifujemy ich górną powierzchnię. Używamy do tego pacy lub strugu YTONG. Przed nałożeniem zaprawy usuwamy szczotką drobne zanieczyszczenia powstałe w trakcie szlifowania.
Zaprawa YTONG dostarczana jest na budowę w postaci gotowej mieszanki do zarobienia wodą. Zgodnie z instrukcją na opakowaniu wsypujemy do wiaderka plastikowego odpowiednią ilość zaprawy. Za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem przygotowujemy zaprawę, aż do uzyskania konsystencji gęstej śmietany.
Murowanie zaczynamy od narożników. Pomiędzy ułożonymi w narożnikach bloczkami rozciągamy sznurek murarski, który ułatwi murowanie. Ustawienie bloczków korygujemy młotkiem gumowym.
Kielnią YTONG nanosimy zaprawę na górną powierzchnię dwóch-trzech bloczków. Dzięki kielni warstwa zaprawy jest równa, a to gwarantuje dobrą jakość połączenia bloczków.
Bloczki profilowane na pióro-wpust układamy na styk, bez spoiny pionowej. Zapobiega to powstawanie mostków termicznych, bardzo ważne jest dokładne dosunięcie bloczka. Uchwyty montażowe, ułatwiające przenoszenie i murowanie bloczków pozostawiamy niewypełnione.
Jeżeli odległość między narożnikami nie jest całkowitą wielokrotnością długości bloczka, warstwę uzupełniamy odpowiednio przyciętym (pitą ręczną lub elektryczną) fragmentem bloczka. Konieczne jest wykonanie w tym miejscu spoiny pionowej.
Po dwóch tygodniach konstrukcja budynku jest na ukończeniu. Szybkość prac ma duży wpływ na cykl inwestycyjny w budynku. Na zdjęciu widać ostatni etap murowania ścian szczytowych. Przeprowadzone wznoszenie ścian wykonane zostało w grudniu. Dzięki technologii zaprawy zimowej przeprowadzenie tych prac w temperaturze -2°C było możliwe.

Dodaj komentarz