Stropodachy dwudzielne o konstrukcji krokwiowej

W stropodachach z wysokim poddaszem, z dachem o konstrukcji krokwiowej temperatury przestrzeni powietrznej (strychu) powinny być prawie równe temperaturze zewnętrznej. Aby było to możliwe, przestrzeń powietrzna stropodachu musi być odpowiednio przewietrzana (otwory nawiewne i wywiewne). Ponadto konieczne jest właściwe ocieplenie stropów strychowych w celu odizolowania termicznego ciepłego wnętrza mieszkalnego od zimnego strychu.
W wielu dotychczasowych rozwiązaniach stropy pomiędzy przestrzenią mieszkalną a przestrzenią poddasza mają na nośnej warstwie konstrukcyjnej warstwę izolacji termicznej, którą dawniej stanowiła polepa wykonana z luźno nasypanego piasku lub trocin z wapnem o grubościach nie przekraczających 10 cm i wyrównywana od strony strychu wylewką cementową. Tak wykonane stropy stały się przyczyną nadmiernego przenikania ciepła przez nie do przestrzeni strychowej. W okresie zimowym podwyższenie temperatury powietrza na strychu było przyczyną topnienia i zsuwania się śniegu z połaci dachu, tworzenia się nawisów lodowych i zamarzania śniegu w części okapowej, co pokazano na rys.

tmp32f5-2Zawilgocenie i oblodzenie okapu stropodachu dwudzielnego. Za mała grubość termoizolacji stropu oraz brak szczeliny wentylacyjnej są powodem zamakania okapu oraz zawilgocenia konstrukcji stropodachu: I – strop, 2 – krokiew, 3 – murłata, 4 – tynk, 5 – odeskowanie okapu, 6 – łata, 7 – dachówka, 8 – woda z topniejącego śniegu, 9 – zator śnieżny, 10 – sople lodu, 11 – przepływ ciepła i pary wodnej do przestrzeni poddasza, 12 – termoizolacja (polepa)

Zjawiska te powodowały zawilgocenie budynku w strefie okapów oraz przecieki i zawilgocenie konstrukcji dachu.

Aby zapewnić prawidłową pracę konstrukcji, należy zastosować (w przypadku całkowitego braku) łub pogrubić warstwę izolacji termicznej do takiej grubości, by zapewniała wymaganą ciepłochronność stropu.

Na rys. przedstawiono poprawione rozwiązanie stropodachu

tmp32f5-3Poprawiona konstrukcja stropodachu, przez dodatkowe ocieplenie i wentylacje przestrzeni poddasza: 1 – strop, 2 – krokiew, 3 – murłata, 4 – tynk, 5 – deskowanie pod izolację przeciwwodną, 6 – dodatkowa izolacja przeciwwodna, 7 – termoizolacja, 8 – gładź cementowa, 9 – łata, 10 – dachówka, 11 – osiatkowany wlot do przestrzeni poddasza, 12 – listwa trójkątna, 13 – otwór wywiewny powietrza w ścianie szczytowej, 14 – docieplenie ściany, 15 – szczelina między łatami a izolacją dla ewent. spływu wody, 16 – paroizolacja, 17 – obróbka blacharska z kapinosem

Dodaj komentarz