Zasady ocieplania stropodachów dwudzielnych

W tablicy zestawiono minimalne grubości izolacji termicznej dla stropodachu wg aktualnych wymagań ochrony cieplnej budynków. Na warstwę konstrukcyjną stropodachu dwudzielnego przyjęto strop gęstożebrowy Ceram, żelbetowy płytowy oraz strop drewniany belkowy z podsufitką. Wybrane do analizy typy stropów występują w budynkach nowo wznoszonych, jak również w budynkach docieplanych. Do ocieplenia stropodachów mogą być stosowane sztywne płyty izolacyjne, maty izolacyjne i materiały zasypowe. W przypadku stropodachów dwudzielnych nieprzelazowych szczególnie korzystne jest używanie materiałów zasypowych do ocieplenia przestrzeni poddasza, gdzie układa się je bezpośrednio na stropie, tworząc warstwę o wymaganej grubości. Przy stosowaniu na stropach niepalnych lekkich, luźnych, materiałów zasypowych, jak np.: mineralizo-wane z wapnem wióry i trociny drzewne czy wełna mineralna w granulkach, istnieje możliwość ich wywiewania podczas intensywnego ruchu powietrza w przestrzeni wentylowanej. Z tego powodu warstwę materiału termoizolacyjnego należy zabezpieczyć od góry za pomocą cienkiej siatki z tworzywa sztucznego. Wybrane wyniki obliczeń zostały przedstawione w tabl, w której zestawiono wymagane wg minimalne grubości ocieplenia stropodachu dla poszczególnych rodzajów stropów i materiałów termoizolacyjnych. W tablicy wielkości oporów cieplnych stropów dla poszczególnych rodzajów stropów obliczono łącznie z sufitem wykonanym z tynku cementowo-wapiennego o grubości 1,5 cm, w przypadku stropodachu z niedostępną przestrzenią poddasza. W stropodachach, w których przestrzeń wysokiego poddasza jest wykorzystywana przez użytkowników jako magazyn lub suszarnia, istnieje potrzeba ułożenia na warstwie termoizolacyjnej stropu warstwy podłogowej (posadzki). Pod podłogą na warstwy termoizolacyjne z powodu funkcji strychu mogą być zastosowane tylko wytrzymałe na obciążenia, odpowiednio twarde, płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej, poliuretanu, itp.

Dla stropów strychowych potrzebne grubości ocieplenia stropu dla sufitu wykonanego z tynku cementowo-wapiennego o grub.1,5 cm oraz z posadzki wykonanej z wiórotrocinobetonu, o grubości 4 cm, zestawiono w tabl.

Minimalne grubości termoizolacji d [cm] wg dla stropodachu dwudzielnego

Rodzaj stropu Gęstoże-

browy

Ceram-50

Żelbetowy

płytowy

Drewniany belkowy z podsuf. Gęstoże-

browy

Ceram-50

Żelbetowy

płytowy

Drewniany belkowy z podsuf.
Opór cieplny stropu wraz z sufitem, altern. wraz z sufitem i podłogą [m2K/W] 0,33 0,08 0,55 0,48 0,23 0,70
Rodzaj materiału termoizolacyjnego Minimalna grubość ocieplenia d [cm]
Dla stropodachu nieprzełazowego Altern. dla stropodachu ze strychem
Pianka poliuretanowa spieniona, altern. sztywna 10 11 9 10 11 9
Styropian samogasnący _ 12 13 11
Filce, maty i płyty miękkie z wełny mineralnej luzem, altern. płyty twarde 15 16 14 14 15 13
Szkło piank. czarne iub wióry drzewne luzem, altern. płyty korkowe asfalt. 20 22 18 19 21 17
Mineralizowane trociny drzewne luzem 25 28

Uwaga: Właściwości fizyczne dla materiałów termoizolacyjnych przyjęto wg [35] dla warunków średnio wilgotnych.

W tablicy minimalna grubość izolacji termicznej jest największa dla „najzimniejszego” stropu, tj. stropu płytowego monolitycznego (druga kolumna tabl). Grubości te różnią się jednak niewiele, w granicach 2-4cm od potrzebnych grubości termoizolacji dla „najcieplejszego” stropu, tj. drewnianego stropu belkowego z podsufitką (trzecia kolumna tabl.). Można stwierdzić, że rodzaj konstrukcji stropu ma mały wpływ na minimalną, wymaganą, grubość warstwy ocieplenia. Zatem, ogólnie, w przypadku termoizolacji w postaci płyt ze styropianu lub z wełny mineralnej minimalna grubość ocieplenia dla stropodachów dwudzielnych, niezależnie od konstrukcji stropów, wynosi w przybliżeniu 15 cm. Natomiast dla materiałów luźnych zasypowych, takich jak np. mineralizowane trociny lub wióry drzewne, grubość minimalna wynosi od 25 do około 30 cm.

Należy pamiętać że materiał izolacji termicznej położony na stropie w niedostępnej (nieprzełazowej) przestrzeni stropodachu narażony jest na destrukcję i niszczenie przez gnieżdżące się w nim ptaki i gryzonie. Dlatego też oprócz zabezpieczenia termoizolacji przed wywiewaniem należy stosować właściwe osiatkowanie otworów wlotu i wylotu powietrza do przestrzeni stropodachu.

Dodaj komentarz