Urządzenia natryskowe farby

Urządzenia natryskowe
W urządzeniach natryskowych rozróżnia się następujące rozwiązania:

1.   Ręczna pompa natryskowa: konieczne ciśnienie powietrza wytwarza się za pomocą pompy ręcznej, a ciśnienie natrysku wynosi 5-20 barów.
2.    Dysza rozpylająca: ciśnienie natrysku wytwarza się za pomocą gazu napędowego; wynosi ono 3-4 barów (1 bar = 0,1 MPa).
3.    Urządzenie natryskowe niskociśnieniowe: niezbędne ciśnienie powietrza jest wytwarzane przez dmuchawę z koleni łopatkowym (zasada odkurzacza). Ciśnienie natrysku wynosi 0,2-1 bara.
4.    Urządzenie natryskowe wysokociśnieniowe: w tym rozwiązaniu potrzebne ciśnienie powietrza uzyskuje się przy użyciu sprężarki; zwykle ciśnienie natrysku zawiera się w przedziale 1 + 6 barów.
5.    Urządzenie do ciśnieniowego natrysku materiału (typu Air-less): ciśnienie cieczy uzyskuje się przy użyciu pompy membranowej lub pneumatycznej tłokowej; ciśnienie natrysku wynosi 110-220 barów.
6.    Urządzenie do ciśnieniowego natrysku materiału będącego pod ciśnieniem. Chodzi tu o urządzenie natryskowe, w którym ciecz pod ciśnieniem jest dodatkowo rozpylana sprężonym powietrzem. Potrzebne ciśnienie uzyskuje się przy użyciu sprężarki oraz pneumatycznej pompy tłokowej. Ciśnienie cieczy wynosi 40-50 barów, zaś ciśnienie powietrza ok. 1 bara.

Ręczne pompy natryskowe nadają się do nakładania farb wapiennych, silikatowych, środków impregnujących oraz środków ochrony drewna (należy mieć nałożoną maskę chroniącą drogi oddechowe).
Urządzenia natryskowe niskociśnieniowe są dość wygodne w użytkowaniu. Przy takim natrysku tworzy się mniej mgły, niż przy natrysku wysokociśnieniowym, natomiast wydajność urządzenia jest bardzo ograniczona. Natrysk niskociśnieniowy nadaje się głównie do malowania małych powierzchni. Lakiery wielozadaniowe muszą być natryskiwane przy użyciu urządzenia niskociśnieniowego i jest to jedno z najważniejszych zastosowań tego typu natrysku.
Podczas sprężania powietrza w sprężarce oraz w przewodzie powietrznym skrapla się para wodna. Poza tym, w przewodzie powietrznym mogą się pojawić pozostałości oleju. Pozostałości oleju i skroplin tworzą w powłoce lakierowej pęcherzyki i kratery. Oddzielacze oleju i skroplin mogą zapobiec powstawaniu tych wad. Urządzenia te powinny być zamontowane możliwie blisko pistoletu natryskowego.
Zaleca się także dodawanie do głównego oddzielacza oleju i skroplin, dodatkowo, mniejszego oddzielacza skroplin bezpośrednio na pistolecie natryskowym.

Przy natrysku wysokociśnieniowym są trzy możliwości doprowadzania materiału natryskiwanego:
1)    przez pistolet z pojemnikiem przepływowym,
2)    przez pistolet z pojemnikiem do zasysania,
3)    przez zbiornik ciśnieniowy na pistolecie ciśnieniowym.

Wielkość dyszy dla pistoletu ze zbiornikiem przepływowym powinna wynosić 1,2 lub 1,5 mm.

Dodaj komentarz