Wentylacja budynku z drewna

Dla wyprowadzenia wilgoci z przestrzeni budynku należy zapewnić prawidłową wentylację wszystkich elementów budynku:
■    przestrzeni podpodłogowej – dla budynków z pustką podpodłogową
■    pomieszczeń mieszkalnych – obowiązkowo kuchnia, łazienki, garderoba pomieszczenie techniczne, garaż
■    poddasza użytkowego – połaci dachu
■    poddasza nieużytkowego.
Prawidłowa wentylacja poszczególnych elementów budynku gwarantować będzie trwałość budynku.

Przestrzeń podpodłogowa

Należy zapewnić wentylacje przestrzeni podpodłogowej poprzez otwory wentylacyjne zlokalizowane w ścianach fundamentowych.

Pomieszczenia mieszkalne

Należy zapewnić wentylacje pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z wymogami normowymi i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Połać dachowa – poddasze użytkowe przy pełnym poszyciu Należy zapewnić wentylację połaci dachowej poprzez szczelinę wentylacyjną znajdująca między izolacją cieplną a poszyciem dachu. Napływ powietrza do szczeliny odbywa się poprzez otwory wentylacyjne – nawiewne zlokalizowane w okapie, a wywiew w kalenicy dachu.

Poddasze nieużytkowe – połać bez poszycia Należy zapewnić wentylację przestrzeni dachowej poprzez otwory wentylacyjne nawiewne zlokalizowane w okapie dachu i wywiewne w kalenicy dachu.

Dodaj komentarz