Elewacje domów z drewna

Na budynkach o konstrukcji drewnianej można stosować dowolne systemy elewacyjne.
■    okładzina drewniana lub winylowa,
■    tynk na warstwie styropianu ryflowanego mocowanego na kołki lub na styropianie na ruszcie ze szczeliną wentylacyjną
■    tynk na wełnie szklanej lub skalnej
■    cegła klinkierowa – ze szczelina wentylacyjna
■    inne materiały elewacyjne

Elewacje winne być układane zgodnie z wymaganiami techniczno-montażowymi dla danego systemu elewacji.
Bez względu na rodzaj okładziny elewacyjnej (elewacji) na poszycie zewnętrzne ścian należy stosować ścienne folie wiatroizolacyjne.

Jaka izolacja cieplna?
Wszystkie przegrody zewnętrze wymagają izolacji cieplnej. Minimalna grubość izolacji termicznej winna spełniać wymagania współczynnika U poniżej 0,3 W/m2K.
Jako materiał izolacyjny można stosować:
wełnę szklaną,
wełnę skalną (potocznie zwaną mineralną),
włókna celulozowe,
płyty porowate,
wełnę drzewną,

Jakie folia paroizolacyjna?
Stosuje się folie polietylenowe grubości około 0,15 mm o maksymalnej zdolności przepuszczalności pary wodnej – około 2 – 25g/m2/24h.
Folia paroizolacyjna winna być układana z maksymalnie możliwą do uzyskania szczelnością na wszystkich przegrodach zewnętrznych. Foli paroizolacyjnej nie należy układać na przegrodach wewnętrznych.

Jakie okładziny wewnętrzne?
Powszechnie stosuje się płyty gipsowo-kartonowe lub włókowo-gipsowe.
Powierzchnie ścian zewnętrznych można także wykładać boazerią drewnianą. Jednak w przypadku stosowania boazerii drewnianej jako okładziny wewnętrznej zaleca się, by ze względów ochrony p. pot, pod boazerię, stosować okładziny płyty kartonowo-gipsowe lub gipsowo-włóknowe.

Dodaj komentarz