Stropodachy

Stropodach zabezpiecza pomieszczenia wewnętrzne budynku przed opadami atmosferycznymi oraz przed zmianami temperatury, czyli wpływami klimatu zewnętrznego. Stropodach składa się z wielu warstw o zróżnicowanej funkcji. Na konstrukcji nośnej (stropowej) znajduje się często warstwa parochronna (paroizolacja), następnie warstwa ciepłochronna (termoizolacja). Między pokryciem dachowym (warstwą wodoszczelną) a termoizolacją w stropodachach wentylowanych znajduje się przestrzeń powietrzna połączona z powietrzem zewnętrznym za pomocą otworów nawiewnych i wywiewnych.

Stropodachy dwudzielne mają wentylowaną przestrzeń powietrzną między ocieplonym stropem a konstrukcją przekrycia dachowego. Dzielą się one na stropodachy z poddaszem przełazowym oraz stropodachy z poddaszem nieprzełazowym.

Stropodachy szczelinowe są to konstrukcje, w których nad warstwą ocieplającą, ułożoną na konstrukcji nośnej, pod pokryciem dachowym znajdują się szczeliny powietrzne, najczęściej kilkucentymetrowe, połączone z powietrzem zewnętrznym.

Stropodachy pełne mają wszystkie warstwy konstrukcyjne całkowicie przylegające do siebie, tj. na konstrukcji nośnej stropów (przekrycia) ułożone są bezpośrednio: warstwa ocieplająca oraz pokrycie. Zazwyczaj pod warstwą ocieplającą w stropodachach pełnych znajduje się paroizolacja.
Stropodachy odpowietrzane różnią się od stropodachów pełnych tym, że pod warstwą pokrycia znajduje się warstwa odpowietrzająca w postaci drobnych kanalików utworzonych przez zastosowanie specjalnej papy z gruboziarnistą posypką lub papy perforowanej.

Dodaj komentarz