Malowanie betonowej posadzki balkonu

Betonowe posadzki balkonów mają być pomalowane. Balkony były przez kilka lat poddawane działaniu czynników atmosferycznych, ale nie stwierdzono jeszcze na nich uszkodzeń. Proszę wymienić kolejno czynności związane z nakładaniem powłoki na betonowe posadzki balkonów

Czynności te są następujące:

1)    oczyszczenie podłogi gorącą wodą pod ciśnieniem;

2)    zagruntowanie bezbarwną, rozcieńczoną żywicą epoksydową;

3)    nałożenie warstwy lakieru poliuretanowego;

4)    nałożenie warstwy wykończeniowej z lakieru poliuretanowego.

W tym przypadku, jako drugą i ostatniej warstwę można również zastosować lakier epoksydowy, lecz ma on tendencję do kredowania na wolnym powietrzu.

Dodaj komentarz