Naprawa betonowej posadzki

Na posadzki betonowe w hali magazynowej supermarketu będzie nałożona nowa powłoka. Posadzki te będą również musiały przenosić obciążenia od wózków widłowych. Przy badaniu
podłoża stwierdzono warstwę zgorzeliny. Proszę wymienić kolejno czynności związane z wykonywaniem powłoki

Czynności związane z wykonywaniem powłoki na posadzce betonowej polegają na:

1)    usunięciu warstwy zgorzeliny przez przetarcie żużlem wielkopiecowym, następnie dokładnym oczyszczeniu;

2)    zagruntowaniu podłoża bezbarwną żywicą epoksydową, rozcieńczoną zależnie od nasiąkliwości podłoża;

3)    naniesieniu warstwy bezrozpuszczalnikowego lakieru epoksydowego;

4)    naniesieniu wierzchniej warstwy bezrozpuszczalnikowego lakieru epoksydowego.

Naturalnie, również w tym przypadku, po zagruntowaniu podłoża żywicami epoksydowymi następne warstwy można wykonać z bezrozpuszczalnikowych lakierów poliuretanowych.

Dodaj komentarz