Powłoki na aluminium

Jaka jest zalecana obróbka wstępna podłoża aluminiowego?
Podłoże aluminiowe można obrabiać wstępnie przez:
1)    ręczne oczyszczenie rozcieńczalnikiem nitro, a następnie przetarcie włókniną ścierną;
2)    ręczne oczyszczenie preparatem na zimno, następnie zmycie gorącą wodą i przetarcie włókniną ścierną;
3)    ręczne oczyszczenie specjalnymi preparatami zawierającymi kwas fosforowy (nie nadającymi się do czyszczenia elementów ze szczelinami i spoinami, gdyż pozostałe w nich resztki mogą spowodować uszkodzenie powłoki), następnie przetarcie, włókniną ścierną;
4)    oczyszczenie strumieniem pary wodnej łub gorącej wody pod wysokim ciśnieniem.
Za każdym razem, właściwą obróbkę wstępną należy dobierać zależnie od charakteru obiektu. Ługi działają agresywnie na aluminium i z tego powodu nie powinno się ich stosować.

Jakie materiały powłokowe są odpowiednie do podłoża aluminiowego?
Do podłoży aluminiowych zaleca się lakiery alkidowe (zwykle na specjalnym podkładzie polepszającym przyczepność), polimerowe, np. z żywicy akrylowej, PVC, z żywic epoksydowych, poliuretanowych oraz 2-k-akrylowych.
Oczywiście, właściwy materiał na powłokę dobiera się każdorazowo zależnie od przewidywanego obciążenia chemicznego.

Dodaj komentarz