Dzienne archiwum: 25 września, 2014

Stałe urządzenia gaśnicze, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe

W wysokościowych budynkach zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej wymagane jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – tryskaczowych lub zraszaczowych. Pod pojęciem stałych urządzeń gaśniczych wodnych rozumie się tu urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone …