Zgorzelina na tynku

W nowym budynku sufity i ściany mają być malowane farbami dyspersyjnymi zmywalnymi. Przy zwilżaniu i zeskrobywaniu powłoki stwierdzono na tynku zgorzelinę. Proszę kolejno wymienić czynności wykonywane przy nanoszeniu powłoki i uzasadnić technologię wykonania

Czynności podczas malowania ścian i sufitów są następujące:

1)    wytrawienie warstwy zgorzeliny na tynku fluatem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1, a następnie dokładne zmycie czystą wodą;

2)    pomalowanie podkładowe farbą dyspersyjną zmywalną;

3)    pomalowanie nawierzchniowe farbą dyspersyjną zmywalną. Warstwę zgorzeliny na tynku należy usunąć przed naniesieniem nowej powłoki, gdyż powłoka ta, wskutek różnicy naprężeń, będzie od tynku odpadać. Warstwę zgorzeliny można usunąć również mechanicznie. W tym przypadku zaproponowano zmywanie fluatem, gdyż jest ono szybsze.

Dodaj komentarz