Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne klap odcinających i ich charakterystyka

Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne klap odcinających i ich charakterystyka.
W przypadku klap odcinających wentylacji pożarowej, oprócz rozwiązań konstrukcyjnych, które stosowane są w przypadku przeciwpożarowych klap odcinających omówionych wcześniej, na rynku oferowane są również klapy skrzydłowe. Podstawowa różnica konstrukcyjna ma swoje uzasadnienie funkcjonalne. Klapy te stosowane są w korytarzach ewakuacyjnych i przyłączane są bezpośrednio do pionowych przewodów wentylacji pożarowej.

Konstrukcja klapy odcinającej skrzydłowej.
Od strony korytarza klapa zabezpieczona jest kratką maskującą i zabezpieczającą mechanizm sterujący klapy. Kratka nie powinna ograniczać powierzchni czynnej klapy więcej niż 5% i powinna mieć możliwość łatwego demontażu za pośrednictwem zamków, w celu zapewnienia dostępu dla serwisu. Kierownice kratki muszą być w sposób trwały unieruchomione. Korpus klapy oraz skrzydło wykonane z płyty ognioodpornej, gwarantują jej szczelność i izolacyjność. Po otworzeniu, skrzydło klapy przemieszcza się do wnętrza przewodu i blokowane jest ryglem, co uniemożliwia przypadkowe zamknięcie klapy. Skrzydło klapy zabezpieczone jest odbojnikiem przed uszkodzeniem o ściankę przewodu wentylacji pożarowej w czasie otwierania. Powyższe rozwiązanie klap ma szczególne zastosowanie w przypadku, gdy w przestrzeni pod sufitem podwieszonym korytarza ewakuacyjnego jest do dyspozycji zbyt mało miejsca na prowadzenie poziomego przewodu oddymiającego. Dodatkową zaletą tego typu rozwiązania są dużo mniejsze nakłady na regulację wydajności otworów nawiewnych, a w szczególności otworów wyciągowych, która w przypadku kilku punktów wyciągowych, w przewodzie poziomym prowadzonym w przestrzeni sufitu podwieszanego, jest mozolna i czasochłonna. Istotną zaletą tego typu rozwiązania jest także możliwość rezygnacji z siłowników przywracających pozycję oczekiwania klap, są one bowiem łatwo dostępne z korytarza. W przypadku obiektów wielokondygnacyjnych z rozległymi korytarzami może to przynieść znaczące oszczędności. Gdy pionowy przewód wentylacji pożarowej ma niewielką głębokość, może się okazać, że klapa jednoskrzydłowa nie będzie miała możliwości otwarcia. W takich przypadkach możliwe jest stosowanie klap dwuskrzydłowych, których skrzydła są krótsze niż skrzydło klapy jednoskrzydłowej o tej samej powierzchni czynnej.

Jednym z rozwiązań konstrukcyjnych klapy stosowanej do transferu powietrza z przedsionka do korytarza ewakuacyjnego, jest klapa kurtynowa. Jest to jedyna klapa odcinająca stosowana w wentylacji pożarowej, która jest wyposażona w wyzwalacz termiczny. Zbudowana jest ze stalowej ramy, wewnątrz której w górnej części umieszczona jest zwinięta kurtyna, spięta w tej pozycji wyzwalaczem termicznym. Po zadziałaniu wyzwalacza termicznego, blokada kurtyny zwalnia się i kurtyna opada. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku stalowych klap kurtynowych, niezbędne jest stosowanie odpowiednich dodatkowych ram montażowych, które umożliwiają klapie kompensację rozszerzalności termicznej w warunkach pożarowych i zabezpieczą ją przed wyrwaniem ze ściany. Klapy transferowe, tak od strony korytarza jak i przedsionka, zarówno ze względów estetycznych jak i w celu uniemożliwienia dostępu osobom postronnym, powinny być wyposażone w kratki osłonowe. Podobnie jak w przypadku klap skrzydłowych, kratki nie powinny ograniczać powierzchni czynnej klapy o więcej niż 5% i powinny mieć możliwość łatwego demontażu za pośrednictwem zamków, w celu zapewnienia dostępu dla serwisu. Kierownice kratki muszą być w sposób trwały unieruchomione. Klapy transferowe, mimo ograniczonego miejsca w ścianie, w której znajdują się drzwi do korytarza ewakuacyjnego, nie powinny być w żadnym przypadku stosowane w drzwiach, gdyż w takiej sytuacji, z upływem czasu, dochodzi do uszkodzenia klap lub wyzwalaczy termicznych. W przypadku, gdy nie ma możliwości umieszczenia klapy transferowej o zalecanych wymiarach, rozwiązaniem może być nawet nie zachowanie maksymalnej dopuszczalnej wysokości górnej krawędzi klapy transferowej, poprzez zastosowanie bardzo wąskiej a wysokiej klapy, o odpowiedniej powierzchni czynnej.

Najczęstsze błędy montażowe
W przypadku klap odcinających wentylacji pożarowej należy dodatkowo zwrócić uwagę na następujące problemy:
–    niezachowanie wymaganych wymiarów otworu montażowego klapy skrzydłowej i montaż w sposób zmieniający geometrię klapy, co może uniemożliwić otworzenie klapy,
–    wmurowanie klapy skrzydłowej w pozycji otwartej, co może prowadzić do zniekształcenia ramy klapy i uniemożliwić jej zamknięcie,
–    montaż stalowej klapy transferowej bez kompensującej ramy montażowej.

Dodaj komentarz