Żeliwo i stal w budownictwie

Żeliwo i stal

Jaka jest różnica między stalą a żeliwem?

Stal zawiera mniej niż 1,7% węgla, natomiast w żeliwie jest 2-4% węgla. Zawartość węgla w staliwie wynosi 1,7-2,0%. Ze wzrostem zawartości węgla wzrasta wytrzymałość na …

Płyty cementowe wzmacniane włóknami

Płyty cementowe wzmacniane włóknami

Projektuje się wykonanie powłoki na elewacji z płyt cementowych wzmocnionych włóknami. Jakie muszą być spełnione warunki techniczne dla uzyskania powłoki trwałej i wolnej od defektów?
Płyty cementowe wzmacniane włóknami trzeba chronić przed zawilgoceniem działającym od spodu. …

Beton komórkowy (gazobeton)

Jakie są wymagane badania podłoża w przypadku betonu komórkowego przed nałożeniem powłok? Jak można rozpoznać wady i uszkodzenia?

Są wymagane następujące badania podłoża i rozpoznanie uszkodzeń:

Przedmiot badania Metoda badania Rozpoznanie
Zawilgocenie wzrokowa ciemniejsze zabarwienie
Obecność luźnych, kruchych części na

Stopień uszkodzenia betonu

Aby jednoznacznie określić stan powierzchni betonu, sformułowano stopnie uszkodzeń powierzchni od 1 do 5.

Stopień 1. Beton nie wykazuje żadnych wad ani uszkodzeń, ale powinien być chroniony przed zmniejszeniem odczynu zasadowego. Pory i jamy raków powinny być zamknięte. Barwa betonu …