Dlaczego warto stosować kompletny system ociepleniowy?

Dzięki zastosowaniu płyt Fasrock Max o bardzo dobrym współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,037 W/mK (dla płyt o grubości powyżej 100 mm), ECOROCK MAX zapewnia najlepsze ocieplenie ścian zewnętrznych budynków

Dzięki temu uzyskuje się bardzo wysoki opór cieplny R = d/λ przegrody, efektywnie ograniczając straty ciepła.

Nadmierne straty ciepła pojawiają się zazwyczaj w miejscach mostków termicznych, jakimi są nieciągłości warstwy ocieplenia na nadprożach czy wieńcach czy też spoiny między elementami drobnowymiarowymi ścian (szczególnie jednowarstwowych np. z pustaków, bloczków, itp.). Dość częsty przypadek mostków termicznych to zbyt duża ilość zaprawy w spoinach między tymi elementami. W ścianach jednowarstwowych taka sytuacja może skutkować (i zazwyczaj tak się dzieje) przemarzaniem ściany. Ciągła warstwa ocieplenia w systemie ECOROCK MAX zamontowana od zewnątrz eliminuje możliwość powstawania tego typu mostków termicznych w ścianach dwuwarstwowych. Płyty Fasrock Max ułożone na ścianie mijankowo i dokładnie do siebie dosunięte, dzięki doskonałym parametrom termicznym, skutecznie chronią warstwę nośną ściany przed przemarzaniem i dodatkowymi, kosztownymi stratami ciepła. Tym sposobem pracuje ona zawsze w dodatniej temperaturze, a ocieplona odpowiedniej grubości płytą (zaleca się min. 15 cm) ściana zapewnia znaczące oszczędności kosztów ogrzewania.

Stosując ocieplenie z płyt Fasrock Max, użytkownik otrzymuje lepszy komfort cieplny ścian zewnętrznych i całego budynku, niż w przypadku zastosowania tej samej grubości ocieplenia o najczęściej spotykanej wartości współczynnika λ = 0,040 – 0,042 W/(mK).

W wielu przypadkach do spełnienia wymagań cieplnych (współczynnik przenikania ciepła przez przegrody Uk ≤ Uk(max)) dla ścian zewnętrznych, wystarczy mniejsza grubość ocieplenia w systemie ECOROCK MAX – to dzięki niższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ płyt Fasrock Max.

Dodaj komentarz