Miesięczne archiwum: Maj 2015

Kruszywa sztuczne

Kruszywa sztuczne otrzymuje się ze skał poddanych obróbce termicznej i z odpadów przemysłowych. Stosowanie kruszyw sztucznych określonego rodzaju jest w dużym stopniu uwarunkowane ich produkcją w danym rejonie kraju.

Kryteria podziału kruszyw sztucznych:

1.    Ze względu na rodzaj surowca skalnego …

Materiały ścierne

Materiały ścierne

Jakie materiały ścienne stosuje się najczęściej?

Najczęściej stosuje się papiery ścierne, płótna, fibrę, runo, pasty i mączkę. Malarze i lakiernicy często używają papieru ściernego. Płótno ścierne jest stosunkowo drogie i dlatego malarze rzadziej z niego korzystają. Fibry ściernej …