Dzienne archiwum: 4 maja, 2015

Przepisy dotyczące izolacyjności akustycznej

Każdy typ pomieszczenia ma określone wymagania co do izolacyjności akustycznej i stosowanych w nim przegród. Wymagania w stosunku do izolacyjności akustycznej przegród są wyrażone za pomocą wskaźnika R’A1 [dB], uwzględniającego rzeczywiste warunki panujące w konkretnym budynku.

Przykładowe minimalne wymagania izolacyjności …

Podział wyrobów z wełny mineralnej

Z wełny mineralnej kamiennej i szklanej produkuje się wyroby o różnych kształtach, wykończeniu i parametrach użytkowych oraz właściwościach mechanicznych dobranych do konkretnego zastosowania.

Podział wyrobów z wełny mineralnej:

•    Wypełniające (W) – poza ciężarem własnym nie przenoszą innych obciążeń. Izolują, …

Perlit

Perlit to kruszywo koloru białego lub jasnoszarego, produkowane w procesie ekspandowania z surowców mineralnych pochodzenia wulkanicznego. Proces ten polega na prażeniu surowca w temperaturze od 950°C do 1100°C, co powoduje 20-krotne zwiększenie objętości ziaren. Skład chemiczny perlitu to w głównej …

Beton wodoszczelny

Izolacje przeciw wodne przyziemia można zastąpić przez wykonanie ścian piwnic ze szczelnego betonu. Jest to beton o małej zawartości porów, z drobnego kruszywa (16-32 mm), z zawartością cementu co najmniej 350 kg/m3 i z dodatkami uszczelniającymi.

Konstrukcje z betonu wodoszczelnego …

Papy izolacyjne

Istnieje wiele metod przeciwdziałania wnikaniu wody do budynku.

Izolacja fundamentów, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, może być zaprojektowana jako przeciwwodna (ciężka) lub przeciwwilgociowa (lekka)

Powierzchniowe izolacje przeciwwodne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabezpieczenie takie może stanowić obmurowanie ceglaną ścianką …

Masy do spoinowania (fugowania)

Masy do spoinowania (fugowania) służą do wypełniania szczelin pomiędzy płytkami ceramicznymi, kamiennymi, szklanymi itp.

Rodzaje mas do fugowania:

•    Zwykłe zaprawy cementowe – Suche mieszanki cementu, dodatków modyfikujących i wypełniaczy. Od rodzaju użytych wypełniaczy zależy faktura i dopuszczalna szerokość fugi. …

Metale w budownictwie

Metale w budownictwie:

•    Aluminium jest to metal o srebrzystobiałej barwie, lekki, kowalny, topliwy, dobrze przewodzący ciepło i elektryczność, odporny na korozję. W budownictwie wykorzystywany jest do wykonywania elementów konstrukcyjnych (kształtowniki aluminiowe) okien, drzwi, ogrodów zimowych, świetlików, daszków oraz folii …

Beton lekki

Beton lekki – Do wykonywania betonów lekkich stosuje się porowate kruszywa sztuczne (keramzyt, glinoporyt, pumeks hutniczy, żużel granulowany). Rodzaj kruszywa jest w dużym stopniu uwarunkowany lokalizacją wytwórni. Najczęściej stosuje się keramzyt. Jako spoiwo stosuje się cement hutniczy i portlandzki.

Podział …

Kruszywa sztuczne

Kruszywa sztuczne otrzymuje się ze skał poddanych obróbce termicznej i z odpadów przemysłowych. Stosowanie kruszyw sztucznych określonego rodzaju jest w dużym stopniu uwarunkowane ich produkcją w danym rejonie kraju.

Kryteria podziału kruszyw sztucznych:

1.    Ze względu na rodzaj surowca skalnego …