Dzienne archiwum: 10 lipca, 2014

Sterowanie przeciwpożarowymi klapami odcinającymi i klapami odcinającymi wentylacji pożarowej

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru powinien zawierać między innymi procedury i algorytmy reakcji systemów zabezpieczeń na wypadek pożaru. Obejmuje to zarówno wykrycie pożaru przy pomocy automatycznego systemu sygnalizacji pożarowej, dalej nazywanego SAP, przekazanie informacji o jego powstaniu, jak i …