Dzienne archiwum: 25 czerwca, 2014

Klapy przeciwpożarowe o przekroju prostokątnym, o jednopłaszczyznowej przegrodzie odcinającej

Przeciwpożarowe klapy odcinające o przekroju prostokątnym, z przegrodą odcinającą jednopłaszczyznową, są najczęściej wykonywanym typem przez producentów. Podstawowym ograniczeniem tego typu klap, w przypadku przewodów o dużych przekrojach, jest konieczność zachowania minimalnej długości odcinka prostego przewodu przyłączonego do klapy, ze względu …

Powstanie pożaru w obiektach budowlanych

Powstanie pożaru w obiektach budowlanych, w szczególności w coraz częściej pojawiających się obecnie budynkach wysokich i wysokościowych, niesie za sobą ogromne niebezpieczeństwo dla ich użytkowników. Największe zagrożenie stwarza dym powstający w procesie spalania, który rozprzestrzenia się z olbrzymią prędkością w …